Brengt je business in beweging

met scherpe en originele marketing en communicatie


Bewegen en marketing? Zonder beweging geen groei. Als mens, professional maar ook voor bedrijven. Stilstaan is soms fijn om weer nieuwe energie op te doen. Je opladen voor de volgende uitdaging. Dat lukt niet altijd vanzelf, soms heb je een duwtje in de juiste richting nodig. 

Wavemaking staat voor het in beweging brengen van projecten en mensen. Met frisse en down-to-earth marketing en communicatie zodat er mooie resultaten ontstaan en groei behaald wordt. 

Golven brengen je in beweging, soms onverwacht snel en soms zacht deinend. De uitdaging is om erin te springen, je mee te laten voeren en er energie van te krijgen. Figuurlijk maar ook letterlijk. Elke ochtend daag ik mezelf uit en neem een duik in de Haagse Noordzee.  

Wie ben ik? Ik ben een allrounder op het gebied van marketing en communicatie met een passie voor strategie en concept-en campagneontwikkeling. Ervaring in leisure, city-en destinatiemarkt, zorg en welzijn en de telecommarkt.

Enthousiast en tegelijkertijd nuchter. No-nonsense, klantgericht en met helicopterview. Mijn plannen zijn scherp, creatief en zo veel mogelijk factbased.  Ervaring in de profit-en non profitsector.

"Vanuit niets of juist vanuit een complexe situatie of vraag beweging en groei creëren. Dan voel ik me als een vis in het water'. Wetende dat er voor elk vraagstuk een invulling te verzinnen is en deze zo implementeren dat niet alleen het bedrijf groeit maar ook de mensen die het (moeten) doen". 

beweging creëert ruimte en groei

PORTFOLIO

.

Renovatie Binnenhof activiteiten

Opzet en coordinatie programmering 

Vanaf september 2020 wordt het 800 jaar oude Binnenhof gerenoveerd. Om de bezoekers(stromen) op peil te houden hebben we voor de gemeente Den Haag verschillende activiteiten ontwikkeld hetzij bestaande actviteiten verder uitgebouwd. Hiermee is in 2019 gestart zodat deze in het jaar dat de renovatie daadwerkelijk begint al bij het publiek op het netvlies staan en ze een aanleiding vormen om nog een keer terug te komen. Zoals The Hague Highlights, extra Open Monumentendagen, Kleine Prinsjesdag etc. Deze opdracht heb ik samen uitgevoerd met Matthijs de Groot van 'Kiss the Princess". 

Brand identiteit en positionering van Bucket Wines

Aanscherping en doorontwikkeling van bestaande marketingstrategie

Om de business net die stap verder te brengen hebben we in een aantal sessies met Marco Tiggelman (de oprichter) de brand identiteit en positionering verder uitgebouwd. Dit sterke en duidelijke fundament was vervolgens de basis voor het vastleggen van een heldere focus op de meest kansrijke doelgroepen binnen de gewenste doelmarkten. Om zo goed mogelijk in te te kunnen spelen op de behoeften van de doelgroepen zijn ook de proposities aangescherpt en de hiervoor benodigde marketing-communicatie bepaald.

(merk)strategie The Hague Beach Stadium

Samen met Edith Walta ben ik aan de slag gegaan om de droom van Rick van Oosterhout dichterbij te brengen om 'dé beachsport community van Europa te worden'. Met Rick en zijn team hebben we middels een aantal workshops de wensen en situatie in kaart gebracht. Op basis daarvan hebben we een volledige rebranding en marketingstrategie voor het Beach Stadium uitgewerkt. Naar volle tevredenheid want ondertussen is deze geheel uitgevoerd!

Opzet marketingcommunicatieplan

We hebben de passie van deze mooie stichting, die zich inzet tegen diabetes, structuur gegeven. Dat hebben we gedaan door gezamenlijk een compact marketing-en communicatieplan op te stellen. Inclusief een aangescherpte missie, visie en doelstellingen. Op basis hiervan hebben we doelgroepen in kaart gebracht en voor hen passende proposities bedacht. De vele ideeën en reeds bestaande communicatiemiddelen hebben we vervolgens getrechterd en ingepland in een communicatiekalender. Waardoor de verschillende activiteiten logisch(er) op elkaar aansluiten en optimaal bijdragen aan de gestelde doelen van Diab-TV. 

City Marketing Imago campagne

Imago verandering van de Young Professional

Een imago campagne gericht op young professionals. Met als doel Den Haag bij deze groep op de kaart te zetten als aantrekkelijke stad om te bezoeken, te werken, wonen en/of studeren. Drie Young Professionals konden 30 dagen lang ervaren door er zelf te leven, wonen en werken als een echte Hagenees. De drie gelukkigen deelden deze 30 dagen hun bevindingen op social media. De campagne '30 days as a Hagenees' heeft in 2017 in de categorie 'Best Communications Strategy' de City Nation Place award gewonnen.Communicatieplan Welzijn Rijswijk

Welzijn Rijswijk wilde graag een gedegen communicatiejaarplan omdat ze dit zelf nog lastig vonden en er ook niet echt aan toe kwamen. We zijn een stapje verder gegaan en hebben de medewerkers meegenomen bij de opzet en uitvoer van een communicatieplan, campagneopzet en contentkalender. Hierdoor hebben we niet alleen een mooi plan opgezet en  uitgewerkt maar deze ook ingebed in de organisatie. Dubbele winst en dubbel leuk! Ook dit project heb ik samen met Edith Walta uitgevoerd.

Doorontwikkeling huisstijl en opzet eerste nieuwsbrief Binnenhof

Het doorontwikkelen van de huisstijl die gedurende de gehele renovatie van het Binnenhof in verschillende middelen kan worden ingezet. Met als eerste concrete opzet en uitwerking van een omgevings Nieuwsbrief. 

Communicatie rondom funderings-en archeologie onderzoeken Binnenhof

Initiatie en realisatie 

Commmunicatie op de plek zelf, gericht op het uitleggen van wat er op dat moment gebeurt op het Binnenhof en waarom. Waarbij tevens het verhaal van 800 jaar Binnenhof  'verteld' werd aan de hand van een tijdlijn op doeken bevestigd aan het bouwhekwerk rondom de opgravingen. Ter plekke vertelde een archeoloog aan geinteresseerden wat er tijdens deze en andere onderzoeken is gevonden. Hiermee gaven de noodzakelijke onderzoeken voor  bezoekers en passanten maar ook voor de pers letterlijk en figuurlijk  een mooi inkijkje  in ons Binnenhof.

Oprichting Mijn Buuf

Atelier voor vrouwen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat vrouwen met een arbeidsachterstand  integreren  en meedraaien in onze maatschappij hebben  we het atelier Mijn Buuf opgezet. Een plek waar je welkom bent, Nederlands leert praten, andere vrouwen leert kennen en onder begeleiding producten maakt van oude reclamedoeken. Hoofddoel is om de vrouwen te empoweren en ze op weg te helpen naar (on)betaald werk. FB (@mijnbuuf) en https://mijnbuuf.nl/shop/

Destinatiemarketing middellange termijn plan Den Haag

Een middellange termijn marketingstrategie waarmee Den Haag zichzelf als interessante toeristische bestemming op de kaart zet. Uitgaande van onderzoek waardoor er, ook in deze markt, SMART doelstellingen zijn gedefinieerd. Inclusief een tactisch marketingplan voor verdere invulling door de city-en destinatiemarketeers en communicatiespecialisten.

nieuwsgierig?